Szkolenia motorowodne

tel.: 600 215 100, 604 130 055    |    e-mail: info@motorowodni.com.pl

Ico FB

Program szkolenia na patent Motorowodnego Sternika Morskiego

 


1.Wiadomości ogólne.
-Przepisy.
-Wiadomości o jachtach motorowych i motorowo-żaglowych. Duże jachty motorowe.
-Nawigacja.
-Locja.
-Meteorologia.
-Sygnalizacja i łączność.
-Ratownictwo.
-Silniki i układy napędowe.
-Mechanizmy, urządzenia i instalacje jachtowe.
-Manewrowanie jachtem motorowym i motorowo-żaglowym. Prowadzenie dużego jachtu motorowego. -Prowadzenie szybkiego jachtu motorowego.

 

2.Wiadomości ogólne.
-Charakterystyka wybrzeży i portów.
-Wiadomości o jachtingu morskim.
-Przepisy.
-Przepisy bezpieczeństwa żeglugi, MPDM.
-Podstawowe dokumenty jachtu morskiego.
-Odpowiedzialność kapitana jachtu. Prawa i obowiązki kapitana (Kodeks Morski). Postępowanie po awarii i wypadku. Umowa ratownicza – holowanie.
-Ogólne zasady postępowania w portach krajowych i zagranicznych. Przekraczanie granicy.
-Zasady rejestrowania Morskich jachtów motorowych i żaglowych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie polskiego rejestru jachtów).
-Zasady ubezpieczania jachtów morskich oraz postępowanie po awarii i wypadku morskim.

 

3.Wiadomości o jachtach motorowych. Duże jachty motorowe.
-Klasyfikacja i główne parametry jachtów morskich.
-Zdolności nautyczne jachtów motorowych: stateczność, żegluga na fali, wejście w ślizg, szybkość kadłubowa, szybkość graniczna, itp.
-Budowa kadłuba.

 

4.Wyposażenie jachtu morskiego.
- wyposażenie bosmańskie.
- urządzenia nawigacyjne (GPS).
- urządzenia i sprzęt ratunkowy.
- urządzenia i środki sygnalizacyjne.
- sprzęt pokładowy.
- sprzęt awaryjny.
- sprzęt przeciwpożarowy.
- urządzenia radiowe (Navtex).

 

5.Nawigacja.
-Kształty i wymiary ziemi, pojęcia podstawowe i jednostki stosowane w nawigacji.
-Kompas magnetyczny, ustalanie kursów i namiarów. Deklinacja. Dewiacja. Sposoby
-określania pozycji zliczonej i prawdopodobnej.
-Prędkość. Droga jachtu po wodzie i nad dnem.
-Umiejętność posługiwania się podstawowymi przyrządami nawigacyjnymi, obsługa GPS.
-Określanie pozycji obserwowanych.
-Graficzne zliczanie drogi.
-Praca na mapie.
-Locja.
-Oznakowanie nawigacyjne -system IALA, rejon A.
-Światła nawigacyjne i ich charakterystyka.
-Morskie pomoce nawigacyjne i ich wykorzystywanie (mapy, spisy świateł i sygnałów radiowych, locje, tablice pływów itp.).Sprawdzanie ważności map, locji, spisów świateł i ich korekta.
-Znaki i skróty stosowane na mapach morskich.
-Przygotowanie nawigacyjne wejścia do portu.
-Porty i latarnie morskie polskiego wybrzeża.

 

6.Meteorologia.
-Przewidywanie zmian pogody. Czynniki meteorologiczne.
-Korzystanie z podstawowych przyrządów meteorologicznych.
-Układy baryczne, cyrkulacja mas powietrza. Fronty atmosferyczne. Mapa synoptyczna- jej wykorzystanie
-Skala stanu morza.
-Radiowe komunikaty meteo dla żeglugi,(system NAVTEX i ICM).

 

7.Sygnalizacja i łączność.
-Sygnały wzywania pomocy, umiejętność posługiwania się środkami pirotechnicznymi.
-Sygnały ratunkowe do komunikacji ze statkami ratowniczymi.
-Sygnały ostrzegawcze, wybrane flagi MKS.
-Uprawnienia radiooperatora – umiejętność posługiwania się radiotelefonem (procedury,
wywołanie w niebezpieczeństwie).

 

8.Ratownictwo.
-Środki bezpieczeństwa i sposoby posługiwania się nimi.
-Postępowanie w wypadku awarii,(wejście na mieliznę, przeciek, pożar, opuszczenie jachtu).
-Przygotowanie do sztormowania, technika sztormowania.
-Znajomość działania polskiej strefy odpowiedzialności ratownictwa SAR.
-Współdziałanie ze stacjami ratownictwa brzegowego i ze śmigłowcem ratowniczym.
-Sztrandowanie.
-“Człowiek za burtą” na małym i dużym jachcie motorowym.

 

9.Silniki i układy napędowe.
-Podstawowe wiadomości o budowie silników.
-Obsługa i konserwacja silników z zapłonem samoczynnym i iskrowym o dużej mocy.
-Zasady rozruchu i zatrzymywania silników.
-Materiały pędne i smary.
-Przekładnie silnik – śruba.

 

10.Mechanizmy, urządzenia i instalacje jachtowe.
-Instalacje wodne, paliwowe i gazowe jachtów.
-Instalacje elektryczne jachtów.
-Urządzenia sterowe mechaniczne i hydrauliczne.
-Systemy zdalnego sterowania silnikiem

 

Skontaktuj się z nami

kontakt ikona
Kontakt

Biuro
ul.Pasaż Ursynowski 1 Lokal U19
02-784 Warszawa
(mapka dojazdu)
 

info@motorowodni.com.pl

tel: +48 600 215 100

tel: +48 604 130 055

 

 

szkolenia ikona  
Szkolenia

 

Część teoretyczna i praktyczna

Ośrodek szkoleniowo-konferencyjny
 

Geovita Jadwisin

ul. Ogrodowa 31

05-140 Jadwisin

 

 

firma ikona
Dane firmy

 

E-PROJECT.NET SP. Z.O.O.

ul. Rybitwy 4A lok.7

02-806 Warszawa

 

NIP: 951-235-09-20

REGON: 145880900

KRS 0000403854

 

Mapa


Do góry