Przestrzegamy przed nieuczciwą konkurencją, która wykorzystuje naszą markę "Motorowodni".

W naszej ofercie znajdują się kursy dające wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia skuterów wodnych i jachtów motorowych.
Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń znajdują się poniżej.

 

kurs na sternika motorowodnego zegrze

Patent Sternika Motorowodnego

Osoba posiadająca patent sternika motorowodnego jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:

  1. Po wodach śródlądowych - bez ograniczeń
  2. O długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 mil morskich od brzegu, w porze dziennej.
  3. Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowych o mocy silnika do 60 kW.

Program Sprawdź terminy

licencja na holowanie narciarza wodnego zegrze

Licencja na holowanie narciarza wodnego

Osoba posiadająca licencję na holowanie narciarza wodnego jest uprawniona do:
 

  1. Uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu narciarza wodnego.
  2. Uprawiania turystyki wodnej na jachtach motorowych przy holowaniu innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych.

Program Sprawdź terminy

 

 

 

Patent przyda się także wtedy, gdy przyjedzie Ci fantazja dosiąść rączego wodnego rumaka, czyli popływać skuterem wodnym. Te łodzie motorowe maja silniki dużej mocy i do ich prowadzenia potrzebny jest patent sternika motorowodnego. Kurs motorowodny Zegrze - najlepszą formą uzyskania uprawnień sternika motorowodnego. Jak można zdobyć patent sternik motorowodny? Patent sternik motorowodny można uzyskać po kursie motorowodnym. Co prawda przepisy nie wymagają ukończenia szkolenia przed przystąpieniem do egzaminu, ale w praktyce wszyscy zainteresowani odbywają w Warszawie kurs, który przygotowuje do egzaminu.

 

  Kurs motorowodny zakończony egzaminem państwowym na patent sternika trwa zwykle 1-3 dni. Szkolenie praktyczne obejmuje zwykle:

zasady bezpiecznego zachowania na wodzie
naukę podstawowych węzłów
przygotowanie łodzi motorowej do pływania
cumowanie w marinie
pływanie wypornościowe i w ślizgu
manewr awaryjny „Człowiek za burtą”

Zajęcia teoretyczne mogą odbywać się na „żywo” w postaci wykładów lub hybrydowo-kursanci otrzymują dostęp do platformy e-learningowej, podręczniki i inne materiały. Taka forma zajęć pozwala:

uczyć się każdemu we własnym tempie
oszczędzać czas – brak konieczności dojazdu na zajęcia z instruktorem
systematycznie sprawdzać postępy przez rozwiązywanie testów

Niekiedy kurs motorowodny Warszawa daje uczestnikowi możliwość wyboru: uczestnictwo w zajęciach w formie tradycyjnej lub samodzielna nauka online albo z podręcznika.

Gdzie odbywa się kurs motorowodny Warszawa?

Oczywiście kurs motorowodny Warszawa odbywa się w Warszawie, a nie np. w Krakowie. Naturalnym miejscem, gdzie odbywają się kursy motorowodne jest Wisła i Zalew Zegrzyński.

Czy trudno jest zdać egzamin na patent sternik motorowodny?

Egzamin na patent sternik motorowodny jest dość łatwy. Składa się z dwóch części:

praktyczny sprawdzian umiejętności manewrowania jachtem motorowym

Test zawiera 75 pytań jednokrotnego wyboru. Warunkiem zaliczenia tej części egzaminu jest udzielenie co najmniej 65 poprawnych odpowiedzi. Z kolei egzamin praktyczny na sternika motorowodnego, to zaprezentowanie umiejętności samodzielnego wykonania podstawowych manewrów. Już 2-3 dniowy kurs motorowodny umożliwia skuteczne przygotowanie do egzaminu, więc zakres wymagań nie jest duży.

Jakie uprawnienia przyznaje patent sternik motorowodny?

Patent sternik motorowodny uprawnia do prowadzenia:

wszystkich jachtów motorowych na wodach śródlądowych

jachtów o długości do 12 metrów, w porze dziennej, po morskich wodach wewnętrznych i do 2 mil od brzegu

Czy polski patent motorowodny uprawnia do czarteru jachtu zagranicą?

Polskie patenty motorowodne i żeglarskie są dokumentami państwowymi i honorowane na całym świecie. Wyczarterowanie jachtu na letnie wakacje w Chorwacji czy Grecji nie nastręcza więc żadnych trudności.

Dlaczego warto zapisać się na kurs motorowodny Warszawa?

Kurs motorowodny Warszawa nie tylko skutecznie przygotowuje do egzaminu i uzyskania patentu. Przede wszystkim pozwala zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do bezpiecznego i zgodnego z zasadami pływania jachtem motorowym.

Kursy motorowodne w Warszawie, to nie tylko szkolenia przygotowujące do zdobycia uprawnień sternika motorowodnego, ale także na:

licencję na holowanie narciarza
licencję na holowanie obiektów latających
patent motorowodny sternik morski

Warszawa zaprasza na kursy motorowodne!