Kursy radiooperatora SRC
 

W naszej ofercie znajdują się kursy dające wiedzę i umiejętności w zakresie 
obsługi radiostacji na statku niepodlegającym konwencji SOLAS w obszarze morza A1.

Kursyradiooperatora SRC odbywają się w Warszawie, ul.Pasaż Ursynowski 1 lokal U19

mapka dojazdu

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń znajdują się poniżej.

   

Świadectwo radiooperatora bliskiego zasięgu SRC

Osoba posiadająca świadectwo radiooperatora SRC jest uprawniona do:

Obsługi radiostacji VHF DSC oraz innych urządzeń systemu GMDSS
na statku niepodlegającym konwencji SOLAS w obszarze morza A1.

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla wszystkich osób powyżej 15 roku życia.

Program Terminy i ceny

 

Radiooperator SRC

Radiooperator SRC to certyfikat potwierdzający, że posiadacz spełnił minimalny standard kompetencji w zakresie komunikacji radiowej dla użytku na jednostkach pływających.

Certyfikacja SRC jest  przeprowadzona przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Certyfikacja jest wymagana dla wszystkich, którzy obsługują radio VHF lub radiostację morską na jednostce, która jest zobowiązana do posiadania radia. Certyfikacja SRC obejmuje podstawowe zasady obsługi radia, procedury radiowe, frazeologię radiową, komunikację w sytuacjach alarmowych, nagłych i bezpieczeństwa oraz Globalny System Ratunkowy i Bezpieczeństwa Morskiego (GMDSS).

Certyfikacja jest ważna dożywotnio, ale zaleca się odświeżanie wiedzy i umiejętności co kilka lat, aby zapewnić, że posiadacz pozostanie na bieżąco z zmianami w technologii i przepisach.

Do czego jest mi potrzebny certyfikat Radiooperatora SRC?

Certyfikat Radiooperatora SRC jest wymagany do obsługi radiostacji VHF i innych urządzeń radiowych na jednostkach pływających, które są zobowiązane do posiadania radia. Bez certyfikatu SRC nie można legalnie obsługiwać radiostacji na takich jednostkach.

Certyfikacja SRC obejmuje podstawowe zasady obsługi radia, procedury radiowe, frazeologię radiową, komunikację w sytuacjach alarmowych, nagłych i bezpieczeństwa oraz Globalny System Ratunkowy i Bezpieczeństwa Morskiego (GMDSS). Wiedza i umiejętności zdobyte podczas szkolenia są niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo na morzu oraz prawidłową komunikację między jednostkami pływającymi oraz z lądem.

Certyfikat SRC jest ważny na całym świecie, co oznacza, że posiadacz certyfikatu może żeglować na jednostkach pływających w dowolnym kraju, gdzie jest wymagana obsługa radiostacji.

Na czym polega Kurs Radiooperatora SRC?

Kurs Radiooperatora SRC (Short Range Certificate) to szkolenie, które ma na celu przygotowanie uczestników do zdobycia certyfikatu potwierdzającego umiejętności obsługi radiostacji na jednostkach pływających.

Podczas kursu Radiooperatora SRC uczestnicy zdobywają wiedzę na temat podstawowych zasad obsługi radia, procedur radiowych, frazeologii radiowej oraz Globalnego Systemu Ratunkowego i Bezpieczeństwa Morskiego (GMDSS). Kurs obejmuje również naukę obsługi radiostacji VHF oraz innych urządzeń radiowych, a także naukę komunikacji w sytuacjach nagłych, alarmowych i bezpieczeństwa.

Kurs Radiooperatora SRC składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna składa się z wykładów, prezentacji multimedialnych, ćwiczeń i testów. Część praktyczna obejmuje ćwiczenia z obsługi radiostacji VHF oraz innych urządzeń radiowych, a także ćwiczenia praktyczne z komunikacji radiowej.

Po ukończeniu kursu uczestnicy zdają egzamin teoretyczny oraz praktyczny w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, aby uzyskać certyfikat Radiooperatora SRC. Certyfikat ten jest ważny na całym świecie.

Czy konieczne jest posiadanie certyfikatu SRC na jednostkach rekreacyjnych?

W zależności od kraju, w którym pływasz, posiadanie certyfikatu Radiooperatora SRC na jednostkach rekreacyjnych może być wymagane lub zalecane.

Posiadanie certyfikatu SRC jest szczególnie ważne dla jednostek rekreacyjnych, które wypływają na morze, gdzie często występują trudne warunki atmosferyczne oraz sytuacje nagłych wypadków, w których komunikacja radiowa jest kluczowa dla bezpieczeństwa na morzu.

Certyfikacja SRC zapewnia, że posiadacz certyfikatu ma wiedzę i umiejętności niezbędne do obsługi radiostacji VHF oraz innych urządzeń radiowych, a także do prawidłowej komunikacji radiowej w różnych sytuacjach. Dlatego też, nawet jeśli w Twoim kraju nie ma obowiązku posiadania certyfikatu SRC na jednostkach rekreacyjnych, zalecamy, aby wziąć udział w kursie i uzyskać certyfikat, aby podnieść swoje umiejętności i zapewnić bezpieczeństwo na morzu.